Jitka Doytchinov

Jitka Doytchinov

Geschäftsführerin

Sirea AG

Sirea AG, Geschäftsführerin
lic. phil. I, Master of Arts UZH