Jitka Doytchinov

Jitka Doytchinov

Geschäftsführerin

SIREA AG

SIREA AG, Geschäftsführerin
lic. phil. I, Master of Arts UZH