Jitka Doytchinov

Jitka Doytchinov

Leitung Geschäftsstelle

SIREA AG

SIREA AG, Leitung Geschäftsstelle
lic. phil. I, Master of Arts UZH